Meubelsector bereidt zich voor op verplichte terugname matrassen

Meubelsector bereidt zich voor op verplichte terugname matrassen

Vanaf 1 januari 2021 geldt in Vlaanderen een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen. Via Valumat vzw, opgericht door een aantal matrasproducenten, Fedustria, Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandel), wordt hieraan invulling gegeven. Om te komen tot een realistisch en werkbaar gegeven, wordt aanhoudend gepleit voor de invoering van één uniek systeem in de drie gewesten tegelijk. Vlaanderen neemt in deze het voortouw onder impuls van Ovam, de andere regio's houden voorlopig de boot af. Het lijkt er steeds meer op dat meubelhandelaars- en hun leveranciers in Vlaanderen zullen verplicht zijn om de matrassen terug te nemen en gedeeltelijk te recycleren. Wordt vervolgd.