Achilla Bruggeman overleden

Achilla Bruggeman overleden

Op 15 december overleed mevrouw Achilla Bruggeman. Achilla was de echgenote van wijlen Marcel Verraes en medestichter van meubelfabriek Verraes in Aartrijke. Zij was ook de moeder van Steven Verraes, de huidige zaakvoerder van Meubar. Wij wensen langs deze weg de familie onze gevoelens van medeleven te betuigen.