BASF zorgt voor onrust in de meubelsector

BASF zorgt voor onrust in de meubelsector

De chemiereus BASF laat al haar klanten uit de meubel- en matrasindustrie weten dat er mogelijk concentraties van het giftige di-chloorbenzeen aanwezig zouden zijn in vloeibare grondstoffen voor de aanmaak van PU-schuim. Diverse fabrikanten uit de zitmeubel- en meubelindustrie hebben inmiddels hun productie stilgelegd om erger te voorkomen.

Er heerst momenteel grote onrust bij fabrikanten van matrassen en zitmeubelen, bij meubelretailers en bij de beroepsfederaties.

BASF Ludwigshafen heeft een bericht verspreid waarin het zijn klanten informeert over een mogelijke giftige substantie. Die zit in een vloeibare chemische grondstof, die gebruikt wordt door verwerkers van PU-schuim voor de matras- en zitmeubelindustrie.

"BASF heeft vastgesteld dat de kwaliteit van TDI-gerelateerde producten afkomstig van de vestiging in Ludwigshafen, die tussen de 25 augustus en 29 september 2017 werd geproduceerd, mogelijks een hogere concentratie van di-chloorbenzeen bevat dan is toegelaten.

Sinds begin oktober is het productie-procedé bij BASF in Ludwigshafen bijgesteld en komen er sindsdien opnieuw normale concentraties voor, die dus niet schadelijk zijn. BASF is hoe dan ook gestopt met de levering van het product en brengt zijn klanten op de hoogte.

De volgende maatregelen werden genomen: BASF neemt alle liquide producten terug die nog in de tank van de klanten zitten en nog niet zijn verwerkt. Dit proces moet worden afgerond tegen het einde van volgende week. Daarnaast begint BASF met het verzamelen van alle niet-bewerkte blokken schuimrubber, die werden vervaardigd met het product van de overeenkomstige periode. Voor al verwerkte hoeveelheden product, adviseert BASF haar klanten als voorzogsmaatrelen tests te laten uitvoeren om ervoor te zorgen dat de aanvaardbare concentraties  niet zijn overschreden.

BASF wil nauw samenwerken met zijn klanten en ondersteuning te bieden bij het testen van verwerkte stalen. Het wil ook advies geven aan iedereen die vragen heeft. Een hotline voor klanten is momenteel ingesteld. Dichloorbenzeen (DCB) is een organische verbinding. De kleurloze vloeistof is giftig voor in water levende organismen. Dichloorbenzeen kan al in kleine dosissen irritatie van de huid, de luchtwegen en de ogen veroorzaken. Hoge concentraties zijn kankerverwekkend. TDI (tolueen disocyanaat) is een van de grondstoffen voor polyurethaan. Dit plastic wordt voor het grootste deel gebruikt in de meubelindustrie in elastisch schuim voor matrassen, meubelstoffen, of hout coatings), evenals in de auto-industrie (zitkussens).

Er is echter geen enkele reden tot ongerustheid, vooral omdat de productie-procedé’s in de meubel-en zitmeubelindustrie vrij omslachtig zijn en vaak uitgevlagd naar andere landen. In de praktijk zijn levertermijnen van 6 tot 8 weken eerder regel dan uitzondering en is het weinig waarschijnlijk dat er al producten in de handel zijn die te hoge concentraties di-chloorbenzeen bevatten. Zeker ook omdat het probleem zich voordoet op grondstoffen-niveau. Dus in een nog eerder stadium dan de meubelproductie.

Niettemin nemen verschillende Belgische fabrikanten het zekere voor het onzekere en vragen ze hun klanten via een brief om voorzichtig te zijn. Als er ook maar een vermoeden bestaat dat de producten aangetast zijn, dienen ze uit de handel genomen te worden.

BASF België verwijst naar BASF Duitsland, waar een hotline zou opengesteld zijn.