Meubelhandel hoopt op snelle bestrijding coronacrisis

Meubelhandel hoopt op snelle bestrijding coronacrisis

Een enquête bij de leden van de meubelfederatie Navem leert ons dat diverse handelaars te maken krijgen met annulaties of vragen voor uitstel van levering. "Mensen zijn bang om beleverd te worden, het is bovendien moeilijk om personeel te motiveren om nog te gaan leveren", zegt een handelaar uit de regio Luik.

Diverse handelaars verwachten de komende maanden onvermijdelijk zware verliezen en hopen voor hun personeel gebruik te kunnen maken van de regeling voor technische werkloosheid.

Tegelijk zijn er winkeliers die vinden dat de 4000 euro overheidspremie voor verplichte sluiting onnodig is. "Ik heb veel liever dat deze crisis zo snel mogelijk over is en dat ze die centen gebruiken waar ze het meer nodig hebben. Als je een gezonde onderneming hebt, valt dit te overbruggen met eigen middelen. "

Veel leden-handelaars in de interieurbranche hopen te kunnen terugvallen op het systeem van technische werkloosheid. Dat vinden ze op dit ogenblik de beste steun'aatregel.

Zowat iedereen wordt geconfronteerd met zeer zwaar omzetverlies, dat niet te recupereren valt. Sommige klanten vragen uitstel van levering. In uitzonderlijke gevallen gaat het om annulaties.

De spreiding van fiscale en sociale lasten wordt ook positief onthaald in de sector.  

Enkele respondenten zeggen in januari een goede omzet te hebben gedraaid en dit zorgt enigszins voor wat reserves. 

Veel handelaars vinden tot slot dat de gezondheid van hun medewerkers op de eerste plaats komt. "We kunnen/mogen niet te ver in de toekomst kijken. We kunnen alleen hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is. Aan deze enquête namen meer dan 70 meubelhandelaars deel uit het hele land.