News

Trade Mart wordt museum

De Trade Mart in Brussel gaat zich toespitsen op meer permanente collecties. Zo verhuisde het plasticarium van de binnenstad naar de Trade Mart. Het plasticarium is een indrukwekkende privé-collectie van plastieken meubelen en objecten.

Pagina's