Revue

MEUBIHOME FÉVRIER 2020

Adverteren in
het magazine

Maak nu gebruik van onze
digitale advertentiemogelijkheden.

Download hier de pdf-file met de prijzen.

Hoe adverteren?

Contacteer Tom Steenhoudt op het e-mailadres:
tom@meubihome.be. Hij helpt je graag verder.

Adverteren op
de website

Maak kennis met onze advertentiemogelijkheden
voor ons magazine.

Download hier de pdf-file met prijzen en
technische informatie voor het aanleveren
van de bestanden.

Hoe adverteren?

Contacteer Tom Steenhoudt op het e-mailadres:
tom@meubihome.be. Hij helpt je graag verder.

Publicité cibléeNOUVEAU dans notre portfolio

Bannière entre les articles
de notre newsletter.
Fréquence : hebdomadaire.
Portée : 8 250 destinataires
65% BE – 35% NL.
Le tarif pour 1 mois de bannière
est 395 EUR