Contactgegevens:

Meubihome Vzw

Hof-ter-Vleestdreef 5
1070 Brussel

BTW BE426.164.451

info@meubihome.be

 

Gebruik van de cookies

Wij maken op onze websites beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn functioneel van aard en zijn niet bedoeld om bijvoorbeeld je surfgedrag te volgen.

Klikgedrag en bezoeker gegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Statistieken worden niet gekoppeld aan individuele gebruikers. De statistieken worden bijgehouden met behulp van Google Analytics, dat hiervoor een aantal cookies op je computer kan plaatsen.

Bewaring van jouw gegevens

We bewaren de gegevens slechts zo lang als noodzakelijk is. Voor de bewaring van (financiële) gegevens van adverteerders gelden wettelijke bewaartermijnen.

Delen van gegevens

De gegevens die we over je verzamelen, bijvoorbeeld als abonnee op een nieuwsbrief, adverteerder of plaatser van een vacature, worden niet gedeeld met derden.

De meeste gegevens worden opgeslagen op onze eigen systemen. Wanneer we gebruik maken van diensten van derden, zien we erop toe dat zij voldoen aan privacy- en beveiligingseisen en bij voorkeur gecertificeerd zijn. In ons geval betreft het onder andere Microsoft Office 365 voor de e-mail en Yuki voor de financiële administratie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@meubihome.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meubihome Vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze servers zijn ondergebracht in een goed beveiligd en gecertificeerd datacentrum.